Ontstoffing- en stofzuigsystemen

Tijdens een productieproces, bijvoorbeeld bij het wegen, mengen, tabletteren, granuleren, afvullen, bereiden en verpakken van bepaalde poeders, kan stof vrijkomen. Het vrijgekomen stof is hinderlijk en kan schadelijk zijn voor personen. Daarnaast kunnen deze vrijgekomen stoffen zorgen voor contaminatie, hetgeen van nadelige invloed kan zijn op het proces.

Ontstoffingsysteem

Voor locaties in de Cleanroom waar stof vrijkomt, ontwerpt en installeert Interflow de centrale ontstoffingsinstallatie. De stofafscheider heeft een zodanige filtratie dat de uitkomende lucht geen hogere concentratie bevat dan 1 mg/Nm. Afhankelijk van het proces zal de lucht na de ontstoffer extra gefiltreerd worden met hulp van een absoluutfilter (HEPA) met een rendement van 99,995%.

Centraal stofzuigsysteem

Voor het schoonmaken van vloeren en productieapparaten kan men gebruik maken van een stofzuigsysteem dat geheel geïntegreerd wordt in het omschreven CleanWall-systeem. Dit stofzuigsysteem werkt geheel automatisch. Door het inbrengen van de slang in de vacuümsteekdoos, ofwel door het bedienen van de schakelaar op de handgreep (telecomslang), wordt centrale stofzuiger gestart. De stofzuiger heeft een turbine die ongeveer 50% meer zuigkracht heeft dan een gewone stofzuiger. Deze wordt op een centrale plaats geïnstalleerd, bijvoorbeeld in de technische ruimte. In combinatie met het CleanWall-systeem (holle wand-structuur) is het eenvoudig om uw stofzuigsysteem uit te breiden.