SafetyClean wand- en plafondsysteem

Naarmate de technologie vooruit schrijdt, wordt er steeds vaker een schone werkomgeving geëist, vanwege stof en/of gevaar voor contaminatie. Door deze eisen is het noodzakelijk om stof en/of micro-organismen afhankelijk van de situatie af te vangen. Als gevolg van deze ontwikkeling zijn zowel bouwkundige als werktuigbouwkundige aspecten bij het ontwerpen van een Cleanroom van groot belang.

Gecontroleerde veiligheid van kritische ruimtes

Dé specialist in schone lucht heeft een innovatieve oplossing voor de strikte isolatie van kritische ruimtes. SafetyClean© is een luchtdoorvoerend wand- en plafondsysteem waarbij de holle ruimte tussen de panelen fungeert als buffer tussen ruimte en omgeving. In deze schil is sprake van een continue, bewaakte onderdruksituatie door toepassing van ventilatoren. Hierdoor zorgt SafetyClean© voor een fysische inperking van gevaarlijke stoffen en voorkomt tegelijkertijd dat contaminatie van de kritische ruimte optreedt. Alles wat zich in deze ruimte bevindt, wordt beschermd tegen mogelijke verontreiniging van buitenaf. Tegelijkertijd wordt het risico op besmetting naar de omgeving uitgesloten. SafetyClean© is zowel bij over- als onderdrukruimtes toepasbaar. Om te voorkomen dat bacteriologische groei ontstaat, kunnen de holle ruimtes gedecontamineerd worden met waterstofperoxide. Hierdoor worden de eventueel aanwezige micro-organismen afgedood. De decontaminatie wordt gecontroleerd door regelmatige metingen via samplepoorten.

SafetyClean© biedt een valideerbare bescherming van producten, personen en omgeving. Ook voor toepassingen in de gezondheidszorg. Denk aan steriele bereidingsruimten voor (zieken-huis)apotheken, patiëntisolatie en het werken met radioactief materiaal.

Interflow realiseert integrale Cleanroomconcepten. Alle benodigde componenten en expertise zijn in eigen huis beschikbaar: Cleanrooms, operatiekamers, Laminar Flow systemen, ontwerpen, bouwen, installeren en valideren.

Interflow heeft al meer dan dertig jaar ervaring met ontwerp en aanleg van Cleanrooms. Deze pioniersrol resulteerde in een kennisvoorsprong die het bedrijf nog altijd uitbreidt. Innovatie zit Interflow in de genen. Er is continu aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en toepassingen, met SafetyClean© als meest actuele voorbeeld.