Cleanrooms

Van noodzaak tot must

De hedendaagse cleanroomtechnologie vindt zijn oorsprong in de vroege jaren '60. De strijd om als eerste op de maan te staan, resulteerde in de ontwikkeling van geavanceerde raketten. Omdat in de raketten relatief weinig ruimte was, besloot men tot miniaturisatie van elektronische componenten. Deze miniaturisatie had tot gevolg dat microscopisch stof - dat voorheen geen invloed had - nu een nadelige invloed had op diezelfde componenten. Men besloot de hoeveelheid en de grootte van het aanwezige stof in de ruimte rondom de componenten aan banden te leggen. Dit idee bleek succesvol te zijn en het begrip 'cleanroom' was geboren.

Classificatie van cleanrooms

Bij de classificatie van cleanrooms zijn meerdere normen maatgevend, o.a. de NEN-EN-ISO 14644-1 en de GMP; Guide to good Manufacturing Practice for medicinal products.

De mens als grootste vervuiler

Bij een ideale menging van de lucht in een turbulent geventileerde cleanroom ontstaat een evenwichtstoestand, die afhankelijk is van de stofemissie in de ruimte en het stofgehalte van de toegevoerde lucht. Interflow filtreert de toevoerlucht gewoonlijk met absoluutfilters. Hierdoor is het stofgehalte van de toevoerlucht beheersbaar en controleerbaar. De stofemissie in de ruimte is maatgevend voor de hoeveelheid toegevoerde lucht en de mate van stofvrijheid die hiermee haalbaar is. De grootste stofproducent in een cleanroom is de gebruiker zelf.

Van ontwerp tot validatie

Interflow kan u begeleiden bij de keuze welke classificatie van stofvrijheid u nodig heeft. Een te hoge classificatie brengt onnodige kosten met zich mee. Ook is het van belang om te weten in welke conditie u de cleanroom beoordeelt: as-built, operational of at-rest. Wat voor de koeling van belang is, of er apparatuur in de ruimte staat die warmte aan de omgeving afgeeft . Zijn de eisen betreffende de temperatuur en relatieve vochtigheid in de cleanroom reëel? Niet onbelangrijk is te weten of u voldoende ruimte voor de benodigde luchtbehandelingsinstallaties heeft.