Interflow in beeld gebracht door Insights

Interflow in beeld gebracht door Insights

Als er een sector is die door de corona-uitbraak in het middelpunt van de belangstelling is komen te staan, dan is het die van de ‘contamination control’. Tegengaan van besmetting is een speerpunt geworden in de samenleving - en dit is nou net de bedrijfstak die op dat punt een unieke en niet te evenaren hoeveelheid kennis bezit. 

Interflow, de specialist in schone lucht en schone werkomgevingen, is in de cleanroombouw een begrip. Gedurende de ruim 46 jaar van haar bestaan stond het bedrijf aan de wieg van vele innovaties, die inmiddels gemeengoed zijn geworden in de markt.

Die knowhow en expertise wil de sector delen, zegt voor-zitter Eric Stuiver van de VCCN, de Vereniging Contamination Control Nederland, verderop in dit magazine. Met de markt, met kennisinstituten, met opleidingen, met de samenleving. Waar de vereniging jarenlang met wisselend succes vocht voor een plekje in de spotlights, weten organisaties als TNO en TU Delft de VCCN vandaag de dag feilloos te vinden.Maar ook los van de corona-uitbraak was naar de expertise binnen deze uitgesproken industriële niche al gestaag meer vraag. Bescherming, veiligheid en het tegengaan van besmettingen wordt gemeengoed in steeds meer bedrijfs-takken, zoals de hightech- en voedingsmiddelenindustrie en de zorg.Nederlandse bedrijven profiteren nadrukkelijk van die tendens, maar moeten tegelijkertijd mee in het hoge tempo waarin hun leveranciers zich verder ontwikkelen. De lat komt steeds hoger te liggen. Kennis wordt belang-rijker, goede, gedegen opleidingen binnen dit specifieke vakgebied worden dat daarmee evenzeer.Al deze ontwikkelingen zijn aanleiding voor het redactie-team van Insights om deze branche uitgebreid te belichten. Het resultaat leest u nu. Een informatieve uitgave, die inzicht geeft in een snel veranderende markt.

Lees de brochure op: https://bit.ly/3k5Bkov