Totale technische installatie

Als volwaardig installateur en onderdeel van BAM Bouw en Techniek heeft Interflow alle faciliteiten in eigen huis om voor uw operatiekamercomplex een complete installatie te kunnen ontwerpen en te realiseren.

Deze faciliteiten houden in:

 • Werktuigbouwkundige installatie, waaronder de luchtbehandelingsinstallatie
 • Elektrotechnische installatie
 • Data- en communicatiesystemen
 • Medische gassen

Luchtbehandelingsinstallatie

Voor de luchttoevoer, -afvoer en -recirculatie ontwerpt en bouwt Interflow volledige luchtbehandelingssystemen. Afhankelijk van de specifieke containmenteisen per ruimte zal de installatie voorzien worden van de benodigde inblaasanemostaten al dan niet voorzien van HEPA-filters (High Efficiëntie Particle Airfilter) of – zoals in de operatiekamer en de opdekruimte – voorzien van een inblaasplenum. De luchtbehandelingsinstallatie is zodanig ontworpen dat drukhiërarchie, temperatuur en luchtvochtigheid gewaarborgd zijn.

Energiezuinig ontwerp

In het ontwerp van de installatie zal Interflow zoveel mogelijk installatiecomponenten toepassen die zorg dragen voor het terugdringen van het energieverbruik.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Energieterugwinning uit afgezogen lucht door kruisstroomwisselaar of Twincoil-systeem
 • Zoveel als mogelijk hergebruik van ingeblazen lucht door middel van recirculatie en bijmenging door toepassing van mengboxen
 • Intelligente regelconfiguratie in de vorm van DDCregelaar voorzien van gebouwbeheerfuncties
 • Optimaal afgestemde bouwcomponenten waardoor leken energieverliezen tot het minimum worden beperkt

Elektrotechnische installatie

Bij een goed OK-ontwerp liggen er geen losse draden en componenten op de vloer! Alle te integreren voorzieningen in de operatiekamer worden ondergebracht in het bedieningspaneel, de chirurgenzuil en de anesthesiezuil. Ondersteunend hierin zijn eventueel de ingebouwde monitoren. Het geprefabriceerde CleanWall-wandsysteem biedt hiervoor een volledige oplossing. Hierdoor worden alle elektrische componenten optimaal en zo flush mogelijk (volledig vlak) ingebouwd. Als het gaat om het bedieningsgemak en de logistiek in de ruimte staat de klant centraal. Hierdoor worden bedieningspanelen in overeenstemming met de eisen van de klant op maat gemaakt. De elektrotechnische installatie wordt gerealiseerd in overeenstemming met de vereiste NEN-EN-richtlijnen die gelden voor de gezondheidszorg. Voor de elektrische veiligheid van de medisch gebruikte ruimte zullen, afhankelijk van de discipline, scheidingstrafo’s opgenomen worden in overeenstemming met de elektrische classificatie K1, K2 of K3. Tevens zal ook per behandelingsruimte, daar waar van toepassing een signalering worden opgenomen om storingen duidelijk weer te geven.

Afhankelijk van de ruimte-eis zullen afnamepunten voor medische gassen worden opgenomen, in zowel operatiekamers en holding-/recoveryruimten. Alle medische gassen leidingen, inclusief hulpstukken, worden uitgevoerd in overeenstemming met de NEN-EN-richtlijnen. De centrale bewaking van de gasdrukken kan via een gebouwbeheerssysteem (GBS) gemonitord worden. In de daarvoor bestemde ruimten worden tevens signaleringstableaus opgenomen. Deze voorzien in zowel optische als akoestische signalering.

Medische gassen die toegepast worden zijn:

 • Zuurstof
 • Lachgas
 • Perslucht 8 bar
 • Medische ademlucht 5 bar
 • Vacuüm
 • Insufflatiegas