Laminar Flow units

Interflow heeft sinds de beginjaren '70, in samenwerking met wetenschappelijke onderzoekers, medici en luchttechnische ingenieurs, baanbrekende oplossingen ontwikkeld op het gebied van de 'Laminar Flow' techniek, hetgeen heeft geresulteerd in een breed leveringsprogramma van diverse Laminar Flow kasten.

Overal waar zwevende verontreinigingen (aërosolen) storend, schadelijk of ongewenst zijn, wordt met het installeren van Laminar Flow systemen (complete installaties of separate apparaten) een maximale stof- en kiemvrijheid verkregen.

Op deze manier wordt personeel tegen schadelijke micro- organismen beschermd, researchwerk vereenvoudigd en kwaliteitscontrole mogelijk.