Beheer

Voor u geldt dat u altijd moet kunnen vertrouwen op uw Cleanroom, operatiekamer, Laminar Flow apparatuur, microbiologische veiligheidskabinetten of afzuigunits. Het productieproces en/of de medewerkers mogen niet in aanraking komen met schadelijke stoffen. Of dit nu stofdeeltjes, microbiologische verontreinigingen of schadelijke gassen en dampen zijn, uw installatie moet optimaal en met de grootste zekerheid functioneren om contaminatie te voorkomen.

Bij het gebruik van Cleanrooms, Laminar Flow apparatuur en veiligheidsafzuigunits lopen gebruiker en proces mogelijk gevaar bij een niet goed functionerende installatie. Om deze gevaren tot een absoluut minimum te beperken, dienen uw installaties en apparatuur periodiek een grondige controle te ondergaan. De periodieke controle (validatie) van uw installaties en ruimten kan Interflow  voor u uitvoeren. Interflow zorgt voor ‘gedocumenteerde bewijsvoering die voldoende zekerheid biedt dat een gespecificeerd proces aan de vooraf gestelde specificaties voldoet’ (validatie). De meetrapportage dient als bewijsstuk voor verschillende controlerende instanties, zoals de FDA, de GMP, de Arbeidsinspectie en de Raad voor de Volksgezondheid.

Het technisch beheer van Interflow is onder andere van toepassing op de volgende apparatuur, installaties en ruimten:

 • Cleanrooms (As-built, At rest en Operational)       
 • Operatiekamers
 • Laboratoria
 • Luchtbehandelingsinstallaties
 • Cross Flow units
 • Down Flow units
 • Microbiologische veiligheidskabinetten
 • Isolatoren
 • Afzuigunits en afzuigpunten
 • Zuurkasten
 • Poederafzuigkasten
 • Overdrukunits
 • Chemicaliënopslagkasten
 • Monitoring-systemen

Voor optimale waarborging van uw gecertificeerde Cleanrooms biedt Interflow de dienst Cleanroom Beheer. Met deze dienst bereikt Interflow dat met minimale down time van het productieproces de, bij uw organisatie, aanwezige technische dossiers compleet en up-to-date zijn, de kritische componenten geïdentificeerd en getest zijn, er een statusbepaling op installatie- en apparaat niveau is, de certificatie op orde is en het onderhoud en beheer van de Cleanrooms wordt geborgd door middel van 'meer jaren-onderhoudsplan’ (MJOP).