Cleanroombeheer

Optimale waarborging van uw gecertificeerde Cleanrooms - Elke organisatie die werkt met schone ruimten dient ervoor zorg te dragen dat de Cleanrooms na oplevering voldoen aan de eisen die aan het proces gesteld worden. Belangrijke vragen zijn echter hoe deze eisen ook gehandhaafd blijven tijdens de werkzaamheden, zowel nu als in de toekomst en hoe u dit gedocumenteerd kunt overleggen aan de controlerende instanties.

Denk onder andere maar eens aan het op orde houden van technische dossiers, identificatie en testen van kritische componenten, bepalen en bewaken van de technische staat, vastleggen van validatie en onderhoud enzovoorts. Veel bedrijven bieden slechts een deel van deze diensten aan. Interflow onderscheidt zich door het totale pakket voor u te coördineren met als bijkomend voordeel dat vooraf alle kosten volledig inzichtelijk zijn, zelfs over meerdere jaren.

Door middel van het aangaan van een contract met Interflow wordt u voor vele jaren volledig ontzorgd op het gebied van Cleanroom beheer. Met deze dienst bereikt Interflow dat met minimale downtime de, bij uw organisatie, aanwezige technische dossiers compleet en up-to-date zijn, de kritische componenten geïdentificeerd en getest zijn, er een statusbepaling op installatie- en apparaat niveau is, de certificatie op orde is en het onderhoud en beheer van de Cleanrooms geborgd wordt door middel van een 'meer jaren-onderhoudsplan’ (MJOP).

Door zorg te dragen voor een gestructureerde en gecontroleerde wijze van uitvoering en opvolging van inspecties, planmatig en correctief onderhoud, wordt de kwaliteit en continuïteit van uw Cleanroomcomplex gewaarborgd. Daarnaast zijn voor de controlerende instanties zoals inspecties en auditerende instanties de bewijslast en dossiers op orde.

De diensten die wij voor u coördineren omvatten het totale pakket, van inspectie, documentatie, certificatie, onderhoud tot en met actualisatie. Hoe meer wij voor u kunnen betekenen, hoe meer wij u kunnen ontzorgen. Uiteindelijk levert u minder inspanning en draagt u minder risico. Door middel van een gedegen plan van aanpak komen wij tot uitvoering van een meerjaren onderhoudsplan. Alle inspecties en onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd door hoog opgeleide technici. Zij hebben alle benodigde veiligheidstrainingen en specifieke Cleanroomtrainingen gevolgd. Onze technici zijn voorzien van geavanceerde apparatuur en een zeer complete uitrusting. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden worden de huisregels en de veiligheidsregels altijd in acht genomen. De rapportage kan elektronisch, web based beschikbaar worden gesteld. Een snelle doorlooptijd van de rapportage naar de opdrachtgever wordt op deze wijze gegarandeerd.

Kortom, wat zou u er van vinden als:

  • Wij uw Cleanroom als een beheersobject zouden bekijken?
  • Interflow het complete beheer van u overneemt?
  • Wij de kwaliteit en continuïteit van de Cleanroom voor u zekerstellen?
  • Alle kritische componenten geïdentificeerd en periodiek getest zijn?
  • U zekerheid heeft over de vooraf overeengekomen prestatie van de Cleanroom?
  • Alle kosten, zelfs over meer jaren, vooraf voor u inzichtelijk zijn?
  • Alle zorgen rond het up-to-date houden van documentatie/dossiers u uit handen worden genomen?
  • U alle informatie (web based), per Cleanroom, op orde heeft en per direct beschikbaar heeft voor uw medewerkers, inspectie en instanties?

Meer informatie? Neem contact op met onze adviseur Martijn de Rijk.