Filtratie

De verontreinigingen in de lucht zijn onder te verdelen in diverse afmetingen (uitgedrukt in µm). Elke range van deze onderverdeling vraagt een specifieke filtratiemethode. Zo vindt er een onderverdeling plaats in grofstoffilters, fijnstoffilters en absoluutfilters. Om te voorkomen dat er een snelle verzadiging plaatsvindt van het ‘hoofdfilter’ - dat relatief duur is - is de opbouw van de filters in een installatie trapsgewijs.

Er zijn verschillende luchttoevoersystemen, elk met hun eigen specifieke voordelen. De belangrijkste luchttoevoersystemen zijn:

  • Open plenumsystemen
  • Systemen met gescheiden kanalen
  • Systemen met 'In-line-behuizing'
  • Fan Filtermodule-systeem
  • Satellietsysteem