Speciale wensen bij het NIOZ

In mei heeft Interflow het verzoek gehad van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, afgekort NIOZ, om een veilige en schone werkbank te bouwen voor een zogenaamd ‘clean lab’ waar onder andere spoormetalen uit zeewater worden geïsoleerd en geanalyseerd. Om de watermonsters niet te vervuilen, mogen de werkruimte en de kast geen metalen onderdelen bevatten. Bovendien moet de kast ervoor zorgen dat er geen verdampte zuren vrijkomen die de gevoelige apparatuur in het laboratorium kunnen aantasten.

In de 1e oriënterende gesprekken werd al snel duidelijk dat het om een speciale veiligheidskast ging. Tijdens de vervolggesprekken kwam het 1e schetsontwerp tot stand, dat tijdens de engineering leidde tot een definitief product. Daar Interflow alle disciplines zelf in huis heeft, konden wij met deze speciale wensen een microbiologisch veiligheidskabinet, MVK 130 IIA Special ontwikkelen die aan alle wensen en eisen van het NIOZ voldeed. En ondanks de complexiteit van het project konden wij hem bouwen zodat de unit voldoet aan alle geldende normen. Het werkblad en de werkruimte zijn gemaakt van Polypropyleen en de afzuigkanalen zijn gemaakt van high pressure laminate (HPL). De unit is zo ontworpen dat hij kan worden ingeregeld als All Air Out unit, dan wel als recirculerende unit.

NWO-NIOZ, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee is het nationale oceanografisch instituut en voert academisch excellent, multidisciplinair, fundamenteel en grensverleggend toegepast marien onderzoek uit naar het functioneren van kusten, zeeën en oceanen. Het NIOZ fungeert daarnaast als nationaal marien onderzoekfacilitator (NMF) voor de Nederlandse wetenschappelijke gemeenschap en beheert de onderzoeksschepen en zeegaande onderzoeksapparatuur.