Operatiekamers & infectiepreventie: is technologie leidend?

2 juni 2021
FMT

In het FMT nummer 3 van mei 2021 staat het mooie artikel ‘Operatiekamers & infectiepreventie: is technologie leidend?’ waar onze directeur Alex Jansen (Interflow B.V.) ook een bijdrage aan heeft geleverd.

Technologie leidend maken óf de werkprocessen volgen: de aanpak voor infectiepreventie in operatiekamers in Nederland wisselt enorm. Steeds méér technologie moet geïntegreerd worden in het operatiecomplex: denk dan aan robotchirurgie, digitalisering en de intrede van een hybride OK. Een mooie ontwikkeling, maar dat levert ook een grote verantwoordelijkheid op het gebied van infectierisico’s. Welke ontwikkelingen juichen technisch experts toe? NVTG leden Bertil Snijder (Ziekenhuis Nij Smellinghe), Janet Vissinga (OK Consultancy Nederland), Remko Noor (D2 Ontwikkeling), Alex Jansen (Interfl ow) en TU Delft PhD kandidaat Jos Lans (Medexs) gaan onder leiding van moderator Victor Pastoor (Arcadis en NVTG bestuurslid) in gesprek over infectiepreventie en het operatiecomplex.

Bekijk hier het hele artikel: Operatiekamers & infectiepreventie: is technologie leidend?

 

     

Bertil Snijder

Bertil Snijder (Ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten): “Focus vooral op inzet op duurzame zorg. Zowel voor techniek, gebouw, als de mensen die er werken. Durf ook te innoveren, en met name: bedenk het niet allemaal alleen.”

     

Janet Vissinga

Janet Vissinga (OK Consultancy Nederland): “De impact van lucht is niet te onder-schatten. Je ziet het alleen niet. Ik ben van mening dat lucht niet leidend gemaakt moet worden, maar volgend moet zijn aan de primaire werkprocessen binnen de gehele operatie-afdeling. Daar valt nog wel wat in te verbeteren.”

     

Remko Noor

Remko Noor  (D2 Ontwikkeling): “Laat je niet dicteren door richtlijnen, maar baseer je keuzes voor infectiepreventie op het proces. Er zijn best mogelijkheden om vernieuwingen toe te passen zonder risico- verhogend bezig te zijn.”

     

Jos Lans

Jos Lans (Medexs, TU Delft PhD kandidaat): “Is het van belang hoe je de lucht in de OK naar binnen brengt, of is de hoeveelheid toegevoer-de lucht belangrijker? We moeten gezamenlijk gaan nadenken over duurzaamheid van ontwikelingen op het gebied van luchttechno-logie in de OK.”

Alex Jansen

Alex Jansen (Interflow): “Als je je laat adviseren, durf dan de adviezen te volgen en houd je eraan vast. Dit komt het uiteindelijke proces en het resulaat ten goede. Techniek is in dezen belangrijk, maar niet allesbepalend.”