Kansen voor nieuwe servicemodellen

Investeren in cleanrooms

Investeren in cleanrooms is een kapitaalsintensieve aangelegenheid. En zeker voor startups en scale-ups, die moeten opschalen, is het soms onbetaalbaar. Leverancier
van fl owkasten en cleanrooms Interfl ow neemt daarom het initiatief om de investeringen bereikbaar te maken. Enerzijds door middel van een lease-oplossing of zelfs een
CAAS-model (Cleanroom As A Service), anderzijds door vol in te zetten op duurzaamheid en herbruikbaarheid. Inmiddels is er belangstelling voor zowel een lease- als een
exploitatiemodel, constateert Bart-Jan Freriks.