Veiligheidskabinetten voor het VUmc te Amsterdam

Interflow heeft de afgelopen periode negen microbiologische veiligheidskabinetten geleverd op diverse afdelingen van het VUmc te Amsterdam. De MVK’s zijn onder andere uitgerust met 21,5 inch monitoren, GBS aansluitingen, wandcontactdozen en doorvoer voor vacuümslang.

Het laboratorium op de Brug (gebouw tussen ziekenhuis en polikliniek) behoort toe aan de afdeling Klinische Chemie en bestaat uit het Centraal Diagnostisch Laboratorium (CDL), het Centraal Research Laboratorium (CRL), het Neurochemisch Laboratorium (NL) en de Medische Immunologie (MI). De microbiologische veiligheidskabinetten worden binnen deze laboratoria op twee manieren gebruikt: om steriel te werken bij celkweek of isolaties van cellen en als beschermingsmiddel bij het gebruik van potentieel infectieus patiëntmateriaal.

Het Centraal Diagnostisch Laboratorium (CDL), locatie VUmc, onderzoekt 24 uur per dag bloed, urine en diverse andere lichaamsvochten voor patiënten in het ziekenhuis, de polikliniek en externe aanvragers. Het CDL is (mede)verantwoordelijk voor het verzamelen, behandelen en analyseren van patiënten materiaal en de daarbij behorende rapportage van de onderzoeksresultaten naar de aanvragers. Tevens is het CDL verantwoordelijk voor de bloedtransfusiedienst VUmc. Het CDL gebruikt de microbiologische veiligheidskabinetten t.b.v. virale diagnostiek, zoals COVID en Influenza, en t.b.v. diagnostiek bij van Creutzfeld Jacob verdachte liquor samples. In alle gevallen gaat het hierbij om de bescherming van de medewerkers tegen ziekteverwekkers.

De Medische Immunologie (MI) is een niet 24/7 laboratorium specifiek voor diagnostiek naar immunologisch (gerelateerde) aandoeningen en zij gebruikt de microbiologische veiligheidskabinetten ook t.b.v. het werken met potentieel infectieus materiaal, zoals de diagnostiek op broncho-alveolaire lavages.

Het Centraal Research Laboratorium (CRL) gebruikt de microbiologische veiligheidskabinetten om ten behoeve van research doeleinden cellen steriel uit bloed te isoleren. Het bloed wordt veelal op de bloedafname poli afgenomen en voor de cel isolatie naar het CRL gebracht. Daar worden PBMC (perifere bloed mononucleaire cellen) geïsoleerd. Deze worden ingevroren en tot later onderzoek bewaard bij – 196 °C. De cel isolatie moet steriel omdat de cellen na ontdooien verder gekweekt moeten kunnen worden. Voor dit doeleinde vullen zij in de LAF kast steriele vloeistoffen uit in kleinere hoeveelheden. Het Neurochemisch Laboratorium (NL) heeft een grote researchgroep en gebruikt de LAF kasten ook voor celkweek doeleinden.

Adviseur