Ziekenhuizen

In een ziekenhuis is schone, zoveel mogelijk steriele, lucht van vitaal belang. Kleine stofdeeltjes of micro-organismen kunnen immers al schade toebrengen aan mensen en producten. En als zorginstelling wil je uiteraard voorkomen dat patiënten (postoperatieve) wondinfecties krijgen. Of dat medewerkers in laboratoria besmet raken. Interflow biedt geclassificeerde operatiekamers en Laminar Air Flow units waarmee u onder geconditioneerde en veilige omstandigheden uw patiënten kunt behandelen en betrouwbaar kunt produceren.

Interflow staat voor een volledig traject; van advies en ontwerp tot realisatie, validatie en beheer. Als kennispartner bekijken wij samen met u welke innovaties het beste aansluiten bij uw nieuwe operatiekamer. Misschien wel de Flex-OK, waarmee je OK’s in korte tijd aan nieuwe regelgeving kunt aanpassen. Of aan uw veranderde behoeften. Ook onze Flex-Plenum biedt die optimale efficiency. Welke schone-lucht-oplossingen het ook worden, ze bieden alle optimale kwaliteit en patiëntveiligheid.

Garantie op levering en certificering

De productie in onze eigen fabriek zorgt bovendien voor een hoge leveringbetrouwbaarheid en voor uiterste beheersing van kosten. Daarnaast zijn wij risicodragend: wij garanderen dat de certificerende instanties uw operatiekamer, recovery of Laminar Air Flow unit goedkeuren. Die garantie op certificering is een hele zorg minder.

Beschikbaarheid verhogen

Om ongeplande uitval te voorkomen, geven ziekenhuizen ook steeds meer prioriteit aan beheer en (preventief) onderhoud. Door het onderhoud te clusteren, verhogen wij de beschikbaarheid van uw schone ruimten. Als coördinator plannen wij de benodigde werkzaamheden zodanig in dat zij snel en kort na elkaar, op een kwalitatief hoog niveau worden uitgevoerd. Als producent herkennen wij bovendien afwijkingen direct en kunnen wij reparaties snel onder eigen vlag uitvoeren.