Equipe Zorgbedrijven - Amsterdam

Interflow heeft in een langdurig leegstaand kantoorgebouw in Amsterdam voor Equipe Zorgbedrijven een compleet OK-complex gerealiseerd met vier operatiekamers, nevenruimten en de technische ruimte. Met een waarde van 42 dB(A) heeft Interflow de stilste operatiekamer van Nederland gerealiseerd.

Vanwege een toenemend aantal clienten binnen Equipe Zorgbedrijven, was het aantal vierkante meters in de vestiging Hilversum onvoldoende om de groei te accommoderen en in die regio was geen geschikt pand te vinden. Daarom is er gekozen voor een kantoorpand in Amsterdam. Dit bestaand kantoorpand is samen met meerdere BAM vestigingen geschikt gemaakt voor het nieuwe OK-complex van Equipe. Hierbinnen heeft Interflow op de tweede verdieping vier Flex-OK’s klasse 1 gebouwd, compleet met holding recovery, behandelkamers en individuele bedkamers. “We zijn allemaal ontzettend blij, het geeft ons heel veel rust om hier te opereren”, aldus Bets Pak, assistent coördinator OK.

Equipe Zorgbedrijven - Amsterdam

Equipe Zorgbedrijven - Amsterdam

Waarom Flex-OK

Equipe Zorgbedrijven ging voor haar vijfde hoofdvestiging opnieuw in zee met Interflow. “Interflow is een bekende en gedegen naam in de OK-wereld, met BAM als moederbedrijf een stevige partner. We hadden al goede ervaringen met Interflow en besloten de samenwerking voort te zetten”, stelt bouwmanager Marieke van Egeraat.

Er is voor de Flex-OK van Interflow gekozen omdat deze inspeelt op de groeiende veranderbehoefte binnen de zorginstelling. Nieuwe technieken komen steeds sneller beschikbaar, Flex-OK speelt hierop in doordat de inrichting in een korte tijd aanpasbaar is. Omdat de flexibele operatiekamer gebouwd is met het box-in-box principe, is opnieuw valideren niet noodzakelijk en dus verlies je geen productietijd.

Equipe Zorgbedrijven - Amsterdam

Equipe Zorgbedrijven - Amsterdam

Comfort is een ander pluspunt van de Flex-OK, stelt Rob van Overbeek, adviseur Flex-OK Interflow. “Qua geluidsniveau zitten we met het luchtbehandelingssysteem onder de norm van 45 dBA. De temperatuur in het beschermd gebied kan dankzij plintafzuiging hoger zijn. Tot slot is ook het beschermd gebied groter dan het plenum. Waar doorgaans in de praktijk sprake is van insnoering van het schoon gebied, hebben wij de parameters zodanig onder controle dat dit leidt tot uitsnoering.”  Voor Equipe Amsterdam betekent dit 9,3 vierkante meter schoon gebied in plaats van de contractueel afgesproken 7,3 vierkante meter. Belangrijke punten, zo beaamt een tevreden Vissers. “Als je 9 vierkante meter schoon gebied krijgt, betekent dat meer ruimte voor de instrumententafels en meer bewegingsruimte voor het personeel. En als de temperatuur klopt, ontstaat een veel prettiger werkomgeving. Bovendien zien de OK’s er ook nog eens grandioos uit.”

Realisatie

Voor de start van dit project is er een quickscan uitgevoerd om te bepalen of het band qua breedte voldoende ruimte bood aan OK’s en benodigde apparatuur. Dit was positief. De technische ruimte is geplaatst op de tweede verdieping en de OK-afdeling op de eerste verdieping telt vier Flex-OK’s compleet met holding, recovery, behandelkamers en individuele bedkamers.

Om tot een goed ontwerp te komen werkte het team van Interflow nauw samen met het Equipeteam. Er is goed gekeken naar de werkwijze in de OK en uitvoerig gedacht over waar de pendels en de computers moeten komen. “Zo ontstond een OK op maat die voldoet aan de werklogistiek en die bijdraagt aan het werkplezier van het personeel”, zegt Sonja Vissers, regiomanager Equipe Amsterdam. “De directie is altijd op zoek naar innovatie en de Flex-OK heeft in onze ogen de toekomst.”

Dankzij de flexibiliteit van de Flex-OK kon Interflow voldoen aan het verzoek om het hechtdradenkabinet te laten inbouwen en liggen ook alle disposables grijpklaar in de laden. “Ik had heel erg de wens om het hechtdradenkabinet in de muur te hebben want normaliter is dat een heel groot plastic iets wat je weer ergens moet plaatsen. Jullie hebben gerealiseerd dat het nu mooi in de wand zit wat een prachtige afwerking geeft en het werkt fantastisch”, stelt Pak. Ook de computers zijn geïntegreerd in de wand, zodanig dat in geval van storing technici er makkelijk bij kunnen. “Hiervoor is de afdeling ICT is in een vroeg stadium betrokken. Dankzij de Flex-wanden hebben wij echt onze OK kunnen uitzoeken en afstemmen op artikelen en apparatuur die wij tijdens de operatie gebruiken”, aldus Vissers.

Equipe Zorgbedrijven - Amsterdam

Equipe Zorgbedrijven - Amsterdam

Stilste Operatiekamer van Nederland

Het geluidsniveau van de operatiekamers heeft in de ontwikkeling extra aandacht gekregen. Uit metingen blijkt dat een niveau van 42 dB(A) wordt gehaald. De Europese maximale toegestane norm is 45 dB(A) bij nieuwe systemen, anders 48 dB(A). Het geluidsniveau welke in de OK van Equipe Amsterdam gemeten is, is niet de waarde uit de productspecificaties van losse componenten of systemen. De 42 dB(A)  is de echte samengestelde gemeten OK praktijkwaarde. Hieruit blijkt dat integraal ontwerpen en realiseren zijn voordelen heeft in de arbeidsomstandigheden van de gebruikers.

Equipe Zorgbedrijven

Equipe Zorgbedrijven is een zelfstandige groep van gespecialiseerde klinieken waartoe de Velthuis Kliniek, Helder Kliniek en Xpert Clinic behoren. Equipe is gevestigd door heel Nederland en het motto dat gehanteerd wordt is: ‘Zorg kan altijd slimmer, beter en vriendelijker’. Sluit mooi aan bij Interflow.

Equipe Zorgbedrijven Eindhoven

Locatie

Projectdetails

Status
Opgeleverd
Markt
Zelfstandige behandelcentra
Oplossing
Operatiekamers, Validatie

Opdrachtgever
Equipe Zorgbedrijven nederland B.V.


Bouwtijd
8 maanden


Opleverdatum
26 mei 2017