Medisch Centrum Alkmaar

Toekomstbestendig operatiekamercomplex bestaande uit vier operatiekamers inclusief benodigde nevenruimten en technische ruimten.

Onder het motto ‘MCA bouwt met een visie’ bouwt MCA aan de toekomst van de zorg voor de inwoners van de regio Noord-Holland Noord. Gezien de leeftijd van de reeds bestaande klinische operatiekamers bleek het noodzakelijk om vier extra operatiekamers te realiseren en de bestaande zes operatiekamers te renoveren.

Met oog op zijn nieuwbouwplannen in Heerhugowaard, wilde het ziekenhuis alleen investeren in een OK-complex dat verplaatsbaar is en hergebruikt kan worden.

Het modulaire bouwconcept van Interflow bood kwaliteit gecombineerd met flexibiliteit, een korte bouwfase met minimale bouwoverlast. Restwaarde wordt behouden doordat het complex in delen verplaatsbaar is en de OK’s als solitaire eenheden zijn gerealiseerd.

Door in een vroeg stadium van het OK ontwikkeltraject bij MCA de belangrijkste processen op elkaar af te stemmen was er ruimte voor innovatieve ideeën met betrekking tot het optimale gebruik van het OK-complex.

‘Het ontwerp en de inrichting van de operatiekamers zijn gebaseerd op een andere werkwijze. We gaan hier werken zoals we dat straks ook in het nieuwe ziekenhuis in Heerhugowaard gaan doen’,zegt Stefano Arlotti, manager zorg. ‘Deze werkwijze is met name gebaseerd op de logistiek van patiënten en benodigde materialen.’

Het nieuwe OK-complex is gerealiseerd op een staalconstructie tussen twee bestaande  gebouwvleugels en is aangesloten op de reeds bestaande OK-afdeling op de 2e verdieping. De modulaire bouwdelen zijn in slechts 3 dagen geplaatst en in 7 weken verder afgewerkt. Waardoor overlast voor patiënten en omgeving tot een minimum beperkt is. De totale doorlooptijd van het project nam slechts 31 weken in beslag, van opdrachtverstrekking tot in gebruik name.

Het project is tot stand gekomen met de nadruk op hoogwaardige kwaliteit en toekomstbestendigheid, korte doorlooptijden en weinig tot geen overlast op locatie. 

De werkzaamheden bestonden uit het ontwerpen, leveren, monteren, bedrijfsgereed opleveren en validatie van het operatiekamercomplex.

Review:

“Hiermee verklaren wij dat Interflow de uitvoeringswerkzaamheden van het project ‘Nieuwbouw operatiekamercomplex bij Medisch Centrum Alkmaar’, tot onze tevredenheid, vakkundig en op correcte en regelmatige wijze heeft uitgevoerd. Het project is binnen de geplande en overeengekomen uitvoeringstijd, in goede samenwerking met opdrachtgever en overige partners gerealiseerd. Het project is met aandacht voor het gestelde budget, kwaliteit, tijdsplanning, veiligheid, gezondheid en milieu tot onze volle tevredenheid uitgevoerd en opgeleverd. Het OK-complex is geschikt voor verplaatsing en hergebruik. Dit past in de toekomstvisie van ons ziekenhuis. De persoonlijke contacten in zowel de voorbereiding als tijdens de uitvoering waren correct en plezierig. Tevens was de inzet van de betrokken medewerkers enorm. Tot slot was de schriftelijke afhandeling ook accuraat. Interflow heeft aangetoond deze dynamiek goed aan te kunnen en blijkt een betrouwbare en deskundige partner te zijn, die met haar specialistische kennis en innovativiteit heeft voldaan aan onze eisen en gevarieerde wensen”.

B.J.C. Beijersbergen, Projectmanager Alkmaarderhout

Medisch Centrum Alkmaar

Locatie

Projectdetails

Status
Opgeleverd
Markt
Ziekenhuizen
Oplossing
Operatiekamers, Validatie

Opdrachtgever
Medisch Centrum Alkmaar


Bouwtijd
9 maanden


Opleverdatum
16 december 2013