Tergooi Ziekenhuis te Hilversum

Tergooi is het ziekenhuis voor alle inwoners in de wijde regio van Gooi en Vechtstreek. Tergooi wil uitgroeien tot een speler in de voorhoede van de zorg.
In een sector waarin alles beweegt, kan Tergooi niet stil blijven staan. Gezien de leeftijd van de reeds bestaande klinische operatiekamers, bleek het noodzakelijk om deze te renoveren. Na een brede marktoriëntatie is gekozen voor een aanpassing van de bestaande operatiekamers volgens een nieuw concept dat is ontwikkeld door Interflow, het OK UpGrade-concept.

Tergooi en Interflow stonden met deze verbouwing voor een aantal stevige uitdagingen. Deze bestaan uit de hoge kwaliteitseisen zoals het ziekenhuis die kent voor de gehele organisatie (die nog eens worden getoetst door de inspectie, IGZ), een minimale verstoring van het OK-proces, de planning, de patiëntenstroom en dit alles ook nog eens binnen een strak budgettair kader.

Operatiekamers zijn het hart van het ziekenhuis en moeten te allen tijde veilig zijn voor patiënt en ziekenhuispersoneel, met als voornaamste doel het voorkomen van wondinfecties. Daarnaast moeten ze voldoen aan de geldende normen en richtlijnen waarop door de Inspectie voor de Gezondheidszorg wordt toegezien. Het verbouwen van een OK-afdeling is een enorme klus. De zorg voor de patiënten gaat door, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Er moet dus gebouwd en gerenoveerd worden terwijl het ziekenhuis in bedrijf is. Rommel, geluidshinder en tijdelijke omleidingen zijn daarin niet geheel te voorkomen maar wel zoveel mogelijk te beperken. Informatie omtrent bouwwerkzaamheden is voor zowel personeel als patiënten en bezoekers van belang.

Door gebruik te maken van een combinatie tussen prefabricage, lean-planning en modulaire bouwelementen bedroeg de (ver)bouwtijd slechts drie weken per OK. Met de oplevering is het uiteindelijke doel gehaald, gebruikers en patiënten zijn de komende jaren verzekerd van goede zorg in, naar de eisen van de huidige tijd, gemoderniseerde operatiekamers.

Het project is tot stand gekomen met de nadruk op hoogwaardige kwaliteit en toekomstbestendigheid, korte doorlooptijden en weinig tot geen overlast op locatie. 

Innovatie, vindingrijkrijkheid en samenwerken met een specialist op OK-gebied leverde hierbij voor Tergooi ziekenhuis hoogwaardige kwaliteit binnen het gestelde budget.

De opgedragen werkzaamheden bestonden uit het opwaarderen, bedrijfsgereed opleveren en valideren van drie bestaande operatiekamers door middel van o.a.:

  • Nieuwe plafonds
  • 2 stuks OK-plenum, 2T, inclusief verlichting
  • 3 stuks opdekplenum, inclusief verlichting
  • Sauzen van de wanden
  • Reinigen retourkanalen
  • Leveren en monteren audio-systeem.
  • Opstellen risico inventarisatie

Review:

“Hiermee verklaren wij dat Interflow de werkzaamheden ten behoeve van bovengenoemd project, tot onze tevredenheid, vakkundig en op correcte en regelmatige wijze heeft uitgevoerd. Tergooi locatie Hilversum heeft voor de renovatie van de operatiekamers gekozen voor het renovatieconcept van Interflow. Het grote voordeel hiervan was dat de bouwtijd slechts 3 weken per OK bedroeg, terwijl de overige OK’s operationeel konden blijven. Tevens was de keuze op Interflow gevallen vanwege de creatieve technische oplossingen die haar onderscheidde van de concurrenten. Het project is binnen de geplande en overeengekomen uiterst beperkte uitvoeringstijd en ‘going concern’ omliggende OK’s , in goede samenwerking met opdrachtgever en overige partners gerealiseerd. Het project is met aandacht voor het gestelde budget, de vereiste kwaliteit, de krappe tijdsplanning, veiligheid, gezondheid en milieu tot onze volle tevredenheid uitgevoerd en opgeleverd. Interflow heeft aangetoond de dynamiek van onze organisatie en daarbij variërende wensen goed aan te kunnen en bleek een betrouwbare en deskundige partner te zijn, die met haar specialistische kennis en innovativiteit heeft voldaan aan onze hoge eisen en verwachtingen”.

Ing. J.M. Krommenhoekt, Projectleider

Tergooi Ziekenhuis te Hilversum

Locatie

Projectdetails

Status
Opgeleverd
Markt
Ziekenhuizen
Oplossing
Operatiekamers, Validatie, Beheer

Opdrachtgever
Tergooi ziekenhuis


Bouwtijd
6 maanden


Opleverdatum
4 november 2013