Validatie- en meetdienst

De kerntaak van de afdeling is het valideren en onderhouden van Cleanrooms, Laminar Flow apparatuur, veiligheidsafzuigunits en luchtbehandelingsinstallaties en het uitvoeren van diverse luchttechnische metingen. Niet alleen voeren wij deze werkzaamheden uit aan Interflow installaties, maar ook aan die van derden.

Een belangrijk onderdeel van een validatie betreft het meten van deeltjesconcentraties ten behoeve van stofclassificaties van Cleanrooms, laboratoria en operatiekamers. Om een stofclassificatie te realiseren, dient uw technische installatie, waaronder uw HEPA-filters, optimaal te functioneren. De HEPA-filters worden gecontroleerd door middel van een integriteitstest. Hiermee wordt het filterrendement bepaald en worden eventuele lekkages in het HEPA-filter getraceerd. Ook voeren we luchtdebietmetingen uit waarbij luchthoeveelheden en ventilatievouden aan uw eisen worden getoetst.

De genoemde metingen zijn slechts een indicatie van de testen die de Validatie- en meetdienst kan uitvoeren, andere metingen en testen zijn:

 • Temperatuur- en relatieve vochtigheidsmeting
 • Drukverschilmetingen tussen ruimten
 • Drukverschilmetingen over filters
 • Meting graad van filtervervuiling
 • Luchtsnelheidsmetingen
 • Bepaling ventilatie- en circulatievouden
 • Vastleggen van stromingspatronen
 • Geluidssterkte- en lichtsterktemetingen
 • Hersteltijdmetingen (recovery-test)
 • KVE-bepalingen door middel van een biotest (oppervlakte- en luchtmonsters)
 • KJ-test (het aantonen van persoonsbescherming voor o.a. microbiologische veiligheidskabinetten)
 • Druk- en dauwpuntbepalingen van gassen
 • Deeltjesconcentratiemetingen van gassen
 • Data-loggen van diverse paramaters
 • Kalibratie van opnemers en magnehelics
 • CE-testen
 • Meting watervolumestromen

Uitvoering en rapportage

Validaties en metingen worden uitgevoerd door onze goed opgeleide meettechnici. Zij hebben onder andere veiligheidstrainingen (VCA) en specifieke Cleanroomtrainingen gevolgd. Onze technici zijn voorzien van geavanceerde meetapparatuur en een zeer complete uitrusting. Dit maakt het mogelijk om nagenoeg alle eventueel geconstateerde gebreken direct te verhelpen. Onze meettechnici werken volgens vastgelegde meetprotocollen die zijn samengesteld uit de geldende normen. Eventueel voeren wij metingen uit conform een klantspecifiek protocol. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden worden de huisregels en de veiligheidsregels altijd in acht genomen. Er wordt uitsluitend gewerkt met gekalibreerde en goedgekeurde meetapparatuur om zuivere meetwaarden te verkrijgen. De rapportage geschiedt in veel gevallen elektronisch. Hiertoe hebben onze technici een laptop tot hun beschikking met klantspecifieke, geautomatiseerde meetrapporten. Gemeten waardes worden direct in het systeem ingevoerd waardoor een snelle doorlooptijd van de rapportage naar de opdrachtgever wordt gegarandeerd. De overzichtelijke rapportages bestaan uit de meetresultaten, toegepaste meetprotocollen, kalibratierapporten van de gebruikte apparatuur, keuringscertificaten, prints van ruwe data, conclusies en eventuele adviezen en aanbevelingen met betrekking tot een beter gebruik van de installatie of de apparatuur.

Van alle markten thuis

Naast het uitvoeren van validaties en metingen verricht de Validatie- en Meetdienst meer ondersteunende werkzaamheden. Tot het aanbod van diensten behoort verder:

 • Het verzorgen van de ingebruikname van nieuwe installaties en apparatuur (o.a. het inregelen van luchttechnische installaties, het installeren van Laminar Flow en veiligheidsafzuigunits en het instrueren en adviseren van de gebruikers)
 • Het vervangen van filters en andere onderdelen
 • Het uitvoeren van onderhoud en inspecties
 • Het verhelpen van storingen
 • Het uitvoeren van reparaties en modificaties
 • Het verhuizen van installaties en apparatuur

Dit is slechts een greep uit de diensten die Interflow kan leveren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze validatiespecialisten.

Validatie- en onderhoudscontract: verlenging garantieperiode

De periodieke validatie en het onderhoud van uw installaties en apparatuur kunt u waarborgen door het afsluiten van een validatie- en onderhoudscontract. Aan de hand van uw specifieke situatie zal een validatieplan worden opgesteld. Hierin staat vermeld welke apparatuur moet worden gecontroleerd en met welke frequentie dit moet gebeuren. Vervolgens zorgt Interflow dat er met u een afspraak wordt gemaakt om de apparatuur te valideren voor de vervaldatum van het certificaat verstrijkt. Interflow gaat zelfs verder. Indien u bij de aanschaf van Interflow Laminar Flow apparatuur of veiligheidsafzuigunits direct een validatie- en onderhoudscontract afsluit, wordt de garantie van de betreffende apparatuur verlengd tot maar liefst 5 jaar in plaats van de gebruikelijke 1 jaar. Uiteraard is het ook mogelijk om uw installaties en apparatuur op orderbasis te laten valideren en te onderhouden. Informeert u hiervoor eens bij onze validatiespecialisten.

Adviseur